Příspěvek pro ISNA-MSE z.s.

Zpět

Nadace SOVA dne 2. srpna 2021 poskytla finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč ISNA-MSE z.s. Příspěvek je určen na komunitní a poradenské centrum.

ISNA-MSE z.s. je nestátní nezisková organizace, její poslání je spojeno s šířením, osvětou a vzděláváním odborníků v pomáhajících profesích v konceptu Snoezelen-MSE, který byl vyvinut v Holandsku. Více informací o činnosti zde.