Příspěvek pro Jiřího R.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 13. června 2022 částkou 10.000 Kč Jířímu R. z Českých Budějovic.