Příspěvek pro Karla S.

Zpět
Příspěvek pro Karla S.

Nadace SOVA poskytla dne 8. prosince 2020 finanční dar ve výši 6168,73 Kč pro Karla S. jako příspěvek na nákup invalidního vozíku.