Příspěvek pro Kateřinu K.

Zpět
Příspěvek pro Kateřinu K.

Nadace SOVA dne 9. prosince 2020 poskytla finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Kateřinu K. Příspěvek je určený na nákup malířských potřeb.