Příspěvek pro K.N. Ehlena

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 8. prosince 2021 částkou 12.800 Kč pro K.N. Ehlena z Prahy. Prostředky jsou určeny na terapeutickou péči.