Příspěvek pro Ljudmilu J.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 7. března 2022 částkou 10.000 Kč Ljudmile J. z Prahy.