Příspevěk pro Martinu Š.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 1. prosince 2021 částkou 10.000 Kč paní Martinu Š. z Prahy. Prostředky jsou určeny na nákup školních pomůcek pro syny.