Příspěvek pro Matěje Č.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 28. února 2022 částkou 8.000 Kč Matěji Č. z Hodslavic. Prostředky jsou určeny na úhradu školného.