Příspěvek pro Michaelu A.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 4. května 2022 částkou 7.513 Kč Michaele A. ze Svratoucha.