Příspevěk pro Michaelu K.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 17. listopadu 2021 částkou 5.000 Kč paní Michaele K. ze Soběslavi. Prostředky jsou určeny na nákup plen.