Příspevěk pro Miroslava T.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 26. listopadu 2021 částkou 15.000 Kč Miroslavovi T. ze Stráže nad Nisou. Prostředky jsou určeny na úhradu školného