Příspěvek pro Natálii D.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 10. února 2022 částkou 6.240 Kč Natálii D. z Klášterce n. Ohří. Prostředky jsou určeny na úhradu léčebného pobytu.