Příspěvek pro SMÁci, z.s.

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 5. srpna 2021 finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč SMÁci, z.s. Příspěvek je určen na činnost pro děti s neurosvalovým onemocněním.
Více informací o činnosti organizace pomáhající pacientům se spinální muskulární atrofií a jejich rodinám zde.