Příspěvek pro Veroniku M.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 10. prosince 2021 částkou 7.000 Kč Veronice M. z Brna. Prostředky jsou určeny na rehabilitaci.