Příspěvek pro Zet-My, z.s.

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 2. srpna 2021 finanční příspěvek ve výši 6.000 Kč Zet-My, z.s. Příspěvek je určen na nákup tabletu, obalu a držáku dataprojektoru.

Spolek nabízí tzv. homesharing a odlehčovací službu, více informací o činnosti zde.