Příspěvek z. s. TAP

Zpět
Příspěvek z. s. TAP

Nadace SOVA věnovala dne 27. 11. 2015 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč z. s. TAP. Zapsaný spolek TAP je samostatná, nezávislá, nestátní a nezisková organizace. Cílem organizace je péče o rozvoj dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a podpora jejich přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce, dále podpora a organizace společenských a kulturních akcí studentů škol Jedličkova ústavu v Praze. V neposlední řadě též ochrana přírody a krajiny. Více informací o její činnosti na http://www.os-tap.cz/.