RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace

Zpět
RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace

Nadace SOVA poskytla dne 1. prosince 2020 finanční dar ve výši 8.000 Kč organizaci RATOLEST, která zajišťuje rehabilitační péči o děti i dospělé. Prostředky jsou určeny na zakoupení nosiče tepla. Více informací o činnosti zde.