Reálné gymnázium a zákl. škola města Prostějova

Zpět
Reálné gymnázium a zákl. škola města Prostějova

Nadace SOVA věnovala dne 13.3.2017 finanční dar ve výši 15.000 Kč Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova sídlící na Studentské ulici 2. Reálné gymnázium a základní škola existuje od školního roku 1992/93, sídlí ve školní budově, která byla postavena v roce 1974 a sloužila jako základní škola. Specifickým znakem školy tedy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu. Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, v prvním ročníku jsou nyní tři třídy. V současné době ji navštěvuje kolem 500 žáků. Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium. Více informací na http://www.rg.prostejov.cz/index.php