Romea, o. p. s.

Romea, o. p. s.

Nadace SOVA věnovala dne 9. 11. 2017 finanční příspěvek ve výši 25.000 Kč obecně prospěšné společnosti Romea, o. p. s.