Romea, o. p. s.

Zpět
Romea, o. p. s.

Nadace SOVA opětovně podpořila obecně prospěšnou společnost Romea, o. p. s. a 28.5.2018 na její činnost přispěla částkou 25.000 Kč shodně jako v roce 2017. Více informací na http://www.romea.cz/