ROMEA, o.p.s.

Zpět
ROMEA, o.p.s.

Nadace SOVA poskytla dne 27. srpna 2020 finanční příspěvek ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení ROMEA, o. p. s., jehož cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Prostředky jsou určeny na stipendijní program pro talentované romské studenty. Více informací o činnosti zde.