Skládanka, z.s.

Zpět
Skládanka, z.s.

Nadace SOVA poskytla dne 23. září 2020 finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč organizaci Skládanka, z.s. na nákup materiálu na výrobu mýdel. Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším. Dalším neméně důležitým úkolem je zapojit mentálně postižené občany do běžného života, rozvoj jemné i hrubé motoriky při práci v tvz. tvořivé dílně a jejich socializace. Více informací o činnosti zde.