Skládanka, z.s.

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 28. října 2021 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč spolku Skládanka, z.s. Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším. Dalším neméně důležitým úkolem je zapojit mentálně postižené občany do běžného života, rozvoj jemné i hrubé motoriky při práci v tvz. tvořivé dílně a jejich socializace. Prostředky jsou určeny na nákup materiálu na výrobu ručních mýdel. Více informací o činnosti zde.