SKLÁDANKA, z.s.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 4. května 2022 částkou 4.500 Kč spolku SKLÁDANKA, z.s. Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším, více informací o činnosti zde.