Slavnostní uvedení studentů do stipendijního programu organizace ROMEA, o. p. s.

Zpět
Slavnostní uvedení studentů do stipendijního programu organizace ROMEA, o. p. s.

Nadace SOVA pravidelně podporuje finančními příspěvky činnost organizace ROMEA, o. p. s.

Dne 11. října 2019 v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze proběhlo slavnostní uvedení romských studentů SŠ a VOŠ do stipendijního programu organizace ROMEA. Za Nadaci SOVA se ho zúčastnily paní Mgr. Lucie Benešová, předsedkyně správní rady a paní Radka Sosnová, členka správní rady.

Do programu se mohou hlásit studenti ze státních i soukromých škol, z denního i dálkového studia. O stipendium se mohou hlásit také lidé, kteří se až v dospělosti rozhodli dodělat si maturitu. Více informací o Romském stipendijním programu pro studenty SŠ a VOŠ naleznete zde.