Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. pobočný spolek Olomouc

Zpět
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. pobočný spolek Olomouc

Nadace SOVA věnovala dne 25.8.2016 finanční dar ve výši 12.000 Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, konkrétně pobočnému spolku v Olomouci. Organizace zajišťuje pomoc a podporu lidem s mentálním postižním a jejich blízkým ve 14 krajích ČR. Více informací o činnosti na www.spmpcr.cz.

Poděkování Nadaci SOVA:

Chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za sponzorský dar, který jste naší společnosti věnovali. Velmi si této pomoci vážíme. Posíláme několik fotek z Klubů, které bychom i bez Vaší pomoci těžko mohli organizovat.

S pozdravem

Ivan Matlášek, předseda organizace