Spolek Na Mechu

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 17. září 2021 finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč Spolku Na Mechu. Prostředky jsou určeny na nákup vybavení pro kurzy mateřské školy. Více informací o činnosti spolku zde.