Spolek rodičů a přátel postižených dětí Daneta

Zpět
Spolek rodičů a přátel postižených dětí Daneta

Nadace SOVA věnovala dne 12.9.2016 finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč Spolku rodičů a přátel postižených dětí Daneta. Spolek sídlí v Hradci Králové a v současnosti má 120 členů. Od roku 1993 poskytuje svoje služby zdravotně postiženým občanům, zejména pak dětem s kombiovanými vadami, tedy mentálním a tělesným či jiným zdravotním postižením. Spolek je také zaměstnavatelem osob se zdravotním znevýhodněním, kterým dává příležitost na lepší život. Více informací o činnosti spolku na http://daneta.cz/spolek/