Střední pedagogická škola Boskovice

Zpět
Střední pedagogická škola Boskovice

Nadace SOVA věnovala dne 24.5.2017 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Střední pedagogické škole Boskovice sídlící na ulici Komenského 5. SŠ nabízí možnost studia pedagogického lycea, předškolní a mimoškolní pedagogiky a sociální činnosti. Více infromací o škole na http://www.spgs-bce.cz/