Technické služby města Pelhřimov

Zpět
Technické služby města Pelhřimov

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 10.000 Kč dne 14. 12. 2016 příspěvkové organizaci Technické služby města Pelhřimova. Účelem organizace je užívání a hospodaření s majetkem města či třetích osob včetně práva pronajímat majetek s tím, že výtěžek z pronájmu je součástí rozpočtu organizace. Jedná se např. o správu a údržbu pozemních komunikací, sportovišť, městské zeleně, zajištění nakládání s odpady a mnoho dalšího.