Technické služby města Pelhřimova

Zpět
Technické služby města Pelhřimova

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 10.000 Kč dne 15. 10. 2015 příspěvkové organizaci Technické služby města Pelhřimova. Účelem organizace je užívání a hospodaření s majetkem města či třetích osob včetně práva pronajímat majetek s tím, že výtěžek z pronájmu je součástí rozpočtu organizace. Jedná se např. o správu a údržbu pozemních komunikací, sportovišť, městské zeleně, zajištění nakládání s odpady a mnoho dalšího.