Technické služby Zábřeh

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 13. ledna 2022 finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč Technických službám Zábřeh. Prostředky jsou určeny na nákup počítače pro děti.