Vochomůrky, z.s.

Zpět
Vochomůrky, z.s.

Nadace SOVA poskytla dne 13. července 2020 finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč spolku Vochomůrky, z.s. na nákup stavebního materiálu.Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož hlavním účelem je vytvořit prostor pro děti a jejich rodiče (prarodiče či jinak spřízněné osoby), který bude sloužit k jejich vzájemnému setkávání a ke sportovním, kulturním a volnočasovým aktivitám. Více informací o činnosti zde.