Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

Zpět
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

Nadace SOVA aktivně podporuje vzdělávání dětí, i proto dne 3.3.2017 darovala částku 10.000 Kč ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury. Škola je bezbariérová a svým posláním přímo určena především pro vzdělávání dětí a žáků s mnentální postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. Sídlo školy na ulici Františka Vančury se nachází v klidné části místa na okraji sídliště rodinných domků Barbořina. Objekt je rozložen do tří pavilonů, propojen proskleným koridorem a obklopen rozsáhlou zahradou. V 11 třídách je 70 až 75 dětí a žáků, v každé z nich pracují souběžně dva pedagogové. Většina žáků školy má vypracován individuální vzdělávací plán podle svých skutečných potřeb a možností. škola se profiluje především v oblasti individuální speciálně pedagogické a terapeutické péče (individuální péče psychopedické, somatopedické, logopedické, surdopedické, tyflopedické a strukturovaná výuka při poruchách autistického spektra). Více infomací na http://msazskm.cz/