Základní škola Boskovice

Zpět
Základní škola Boskovice

Dne 3.3.2017 věnovala Nadace SOVA příspěvek ve výši 15.000 Kč ZŠ Boskovice, která sídlí na náměstí 9. května v Boskovicích. Základní škola vznikla 1.7.2005 sloučením tří základních škol - ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8, ZŠ Boskovice, Sušilova 28, ZŠ Boskovice, Slovákova 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Boskovice, nám. 9. května. Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvuje 1308 žáků v 57 třídách. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola mnoha možností". Více informací na http://zs.boskovice.cz/