Základní škola Břecav, Slovácká 40

Zpět
Základní škola Břecav, Slovácká 40

Nadace SOVA poskytla dne 20.6.2017 finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč Základní škole Břecav sídlící na ulici Slovácká 40. ZŠ má žáky v 1. - 9. ročníku. Na druhém stupni jsou třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Škola je otevřená všem, kteří chtějí vysokou úroveň výchovně - vzdělávacího procesu pro své děti a aktivní pedagogický sbor, který neustále pracuje na svém osobním i profesním rozvoji. Více informací o škole na http://www.slovacka.cz/