Základní škola Hučák

Zpět
Základní škola Hučák

Nadace SOVA podporuje vzdělávání v ZŠ Hučák, dne 14.12.2016 jí věnovala finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč. ZŠ sídlí v Hradci Králové a rozšířila nabídku základního vzdělávání o školu rodinného typu, která využívá jako základní vzdělávací koncepci Jenský plán. Lidé ve škole navazují na respektující přístupy k výchově a hledají cesty jak vtáhnout dítě do spoluzodpovědnosti za vzdělávání (individuální vzdělávací plány každého). Navazují na alternativní systémy předškolního vzdělávání a část vzdělávání tráví v přírodním prostředí. Více informací o ZŠ na http://hucak.cz/