Základní škola Kuželov

Zpět
Základní škola Kuželov

Nadace SOVA poskytla dne 26.6.2017 finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč Základní škole Kuželov. ZŠ zajišťuje výuku žáků na 1. i 2. stupni, maximální kapacita školy je 270 žáků. Při škole je zřízena školní družina a také školní jídelna. Vzdělání se ve všech ročnících uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy „Na cestě k sobě i druhým“. Více informací o škole na http://zskuzelov.cz/