Základní škola Prostějov, E. Valenty

Zpět
Základní škola Prostějov, E. Valenty

Nadace SOVA věnovala dne 6.3.2017 částku 15.000 Kč Základní škole Prostějov, E. Valenty. ZŠ byla otevřena 1. září 1981. Zajišťuje rozšířenou výuku cizích jazyků, je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 2 kvalitně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a technickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, špičkově vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování. Více informací na http://www.zsval.cz/