Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského

Zpět
Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského

Nadace SOVA poskytla dne 4.4.2017 finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč ZŠ Prostějov sídlící na ul. Vl. Majakovského. V tomto školním roce navštěvuje školu 249 žáků. Ve škole funguje vedle standardní výuky 25 zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a dvě dobře vybavené učebny informatiky. Více informací o ZŠ na www.zsmajakovskeho.cz