Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského

Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského

Nadace SOVA poskytla dne 4.4.2017 finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč ZŠ Prostějov sídlící na ul. Vl. Majakovského. V tomto školním roce navštěvuje školu 249 žáků. Ve škole funguje vedle standardní výuky 25 zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a dvě dobře vybavené učebny informatiky. Více informací o ZŠ na www.zsmajakovskeho.cz