ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno

Zpět
ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno

Nadace SOVA dne 14. 3. 2017 věnovala finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Základní a mateřské škole, Horníkova 1, Brno. Tento příspěvek putuje na konto školního parlamentu. Školní parlament je jednou z cest, jak mohou děti proměnit své okolí k lepšímu. Je to prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje podílet se na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.