Podpořit nás

Chcete přispět nefinančně?

Pokud si finanční příspěvek nemůžete dovolit, přispějte alespoň prostřednictvím toho, co můžete postrádat. 
Najděte ve svém okolí sběrný kontejner textilu, označený logem Nadace SOVA. Vhoďte do něj nepotřebné oděvy a část z výtěžku jejich recyklace bude věnována Nadaci SOVA. Více informací o sběrných kontejnerech a využití oděvů naleznete na http://www.textileco.as.

 

Chcete darovat?

Firemním i drobným dárcům nabízíme možnost podpořit projekty prostřednictvím finančních příspěvků. Potřebné zázemí nám zajišťují dobrovolníci, prostory sídla a techniku zapůjčil hlavní donátor společnost TextilEco a.s. Naše režijní náklady jsou nulové. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným. V případě zájmu o poskytnutí finančního příspěvku nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@nadacesova.cz.