PRAVIDLA SOUTĚŽE O KNIHOVNIČKU SNŮ

PRAVIDLA SOUTĚŽE O KNIHOVNIČKU SNŮ

Obecné zadání: Vytvoření sněhuláka z textilu.

Jaké benefity jsme soutěžícím slíbili? 3 x poukázky na nákup knížek v celkové hodnotě 6 236 Kč. Cílem soutěže je rozvíjet u dětí mladšího školního věku fantazii, individualitu, jemnou motoriku a osvětu v prevenci vzniku odpadů. Důležitá pro nás je především tvořivost a nápaditost dítěte.

Kdy a kde se soutěž koná? Soutěž probíhá na území České republiky. 3 nejoriginálnější sněhuláci budou vybrání ve firmě TextilEco a.s. vedením společnosti. Soutěž končí 31.1.2019 a vyhodnocení proběhne do konce února.

Kdo a jak se může soutěže zúčastnit? Soutěže se můžou zúčastnit děti mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ) ve spolupráci se svými rodiči, prarodiči, učiteli apod. při splnění následujících podmínek:

Vedoucí výtvarného díla – pedagog, rodič atd. (dále jen „vedoucí díla“): přihlásí autora / autory výtvarného díla na emailové adrese michaela.naplavova@gmail.com do 20.1.2019. Zašle dílo / díla označená, kde bude uvedeno: jméno a věk autora / autorů, zda je dítě předškolního věku, nebo chodí na základní školu v Boskovicích, Blansku nebo v Brně. Adresa školního zařízení / bydliště dítěte (včetně PSČ), tel. číslo a e-mail školního zařízení / zákonného zástupce. Jméno a kontakt pedagoga. V případě, že nebudou vyplněny všechny požadované údaje, nelze práci do soutěže zařadit.

 

Další důležité podmínky: Organizace může zaslat víc děl – od skupin, jednotlivec pouze jedno dílo. Jsou přijímány pouze originály děl. Výtvarné práce je potřeba zaslat do zadaného termínu na adresu: TEXTILECO A.S., Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice. Balení označit: Sněhulák Nadace SOVA. Výherci budou kontaktovaní organizátorem prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Seznam výherců bude zveřejněn na webu nadacesova.cz

 

Pořadatelé soutěže: Hlavním organizátorem soutěže je Nadace SOVA, Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00.

Partnerem soutěže je firma TextilEco a.s., Boskovice

Kontakt pro soutěž: Michaela Náplavová, tel.: 775 00 32 32, michaela.naplavova@gmail.com

Poskytnuté údaje budou z hlediska GDPR uchovány po dobu soutěže, až do její vyhodnocení. Údaje budou využity pro kontaktování výherce a poděkování účastníkům. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Se zasláním přihlášky do soutěže souhlasíte s poskytnutím údajů pro účely soutěže Nadace SOVA a TextilEco a.s.