#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Český červený kříž - podpora bezplatných dárců krve

7.7.2014

Praha

Nadace SOVA poskytla finanční dar ve výši 10.001 Kč Českému červenému kříži na propagaci a oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Část tohoto daru již byla využita na ocenění dárců dne 19. 6. 2014, které proběhlo ve slavnostním sále ve Svitavách. Při této akci bylo oceněno 54 dárců stříbrnou medailí Dr. Janského, 38 dárců zlatou medailí Dr. Janského a 15 dárců Zlatým křížem III. třídy, který se uděluje za 80 odběrů. Zbývající část finančních prostředků bude použita na zakoupení dárků pro další bezpříspěvkové dárce krve.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.