#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Charita Hlučín

4.1.2017

Hlučín

Nadace SOVA poskytla dne 2.1.2017 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Charitě Hlučín. Posláním Charity Hlučín je poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Všechny služby poskytuje s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu každého klienta, bez rozdílu náboženské, rasové či politické příslušnosti. Více o činnosti Charity Hlučín na http://www.charitahlucin.cz/.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.