#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Dětský domov v Boskovicích

15.12.2016

Boskovice

Nadace SOVA věnovala dne 14.12.2016 finanční dar ve výši 5.000 Kč Dětskému domovu v Boskovicích, který sídlí na ulici Štefánikova. Je obklopen vzrostlým ovocným sadem, který poskytuje krásné přírodní prostředí pro dětské hry. Hlavním cílem činnosti Dětského domova je zejména zajištění základního práva každého dítěte na výchovu a vzdělávání, dále rozvíjet osobnost dítěte podle jeho individuálních schopností a potřeb, rozvíjet citovou stránku osobnosti a zaměřit výchovu a vzdělávání k minimalizaci rizika vzniku sociálního vyloučení, vytvořit pro děti sociálně znevýhodněné rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a tím dát předpoklad pro možnost uplatnit se na trhu práce. Více informací na http://www.ddboskovice.cz.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.