#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Diakonie ČCE - středisko CESTA

8.5.2016

Uherské Hradiště

Nadace SOVA předala dne 5.5.2016 finanční dar ve výši 10.000 Kč Diakonii Českobratrské církve evangelické - středisku CESTA, které sídlí v Uherském Hradišti. Jeho posláním je pomoc a podpora osob se specifickými potřebami vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či složité životní situaci. Více informací o středisku na http://strediskocesta.cz/.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.