#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

ENVIRA, o.p.s.

6.6.2016

Praha

Nadace SOVA poskytla dne 6.6.2016 finanční dar ve výši 9.000 Kč sociálnímu podniku ENVIRA, o.p.s.  Jedná se o neziskovou organizaci a integrační sociální podnik, založeným za účelem začleňování znevýhodněných osob na trh práce a do společnosti. Osoby se zdravotním postižením tvoří více než 50% zaměstnanců společnosti. Princip sociálního podniku naplňuje vytvářením chráněných pracovních míst pro dlouhodobé zaměstnávání. Podnik sestává ze čtyř provozů, které plně podporují činnost Střediska ekologické výchovy (SEV) Hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Společnost je také členem Zapsaného spolku Toulcův dvůr, které je sdružením neziskových organizací provozujících toto středisko. Více informací na http://setrnepoctive.cz/.

Poděkování Nadaci SOVA:

Ještě jednou neobyčejně děkujeme. Finanční prostředky jsme vynaložili účelně na opravu prvního hrnčířského kruhu, ostatní opravy budou následovat.

Michal Jirsa, ředitel společnosti ENVIRA, o. p. s.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.