#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice

4.10.2014

Pardubice

Nadace SOVA věnovala Dětskému rehabilitačnímu centru Lentilka dne 26. 8. 2014 finanční dar ve výši 11.000 Kč. LENTILKA je příspěvková organizace a nestátní zdravotnické zařízení, byla zřízena 1. 1. 1992 za účelem poskytování komplexní rehabilitační, logopedické, pedagogicko-výchovné, speciálně pedagogické, ošetřovatelské a od dubna 2011 také ergoterapeutické péče dětem se zdravotním postižením.

""Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za podporu naší organizace Lentilka – Dětské rehabilitační centrum Pardubice (denní stacionář pro děti se zdravotním postižením) ve formě finančního daru ve výši 11.000,- Kč na nákup 1 ks tabletu Apple IPAD AIR WI-FI 32GB - Silver, který je určen pro výuku dětí se zdravotním postižením v oblasti alternativní a augmentativní komunikace. Děkuji a budeme se těšit na další spolupráci.""

Mgr. Gabriela Bělková, ředitelka

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.