#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Nadace SOVA vyhlašuje druhý ročník literární soutěže pro děti

25.4.2019

Textilu, oděvů, obuvi i hraček je na světě opravdu hodně a firma TextilEco a.s., která je hlavním donátorem Nadace SOVA řeší možnosti znovuvyužití i recyklace. Společným cílem je prevence vzniku textilního odpadu.

Rádi bychom vás pozvali do druhého ročníků literární soutěže s názvem Třídění textilu je básnička, aneb co se děje za dvířky.

Tentokrát bychom rádi děti 1. stupně ZŠ vyzvali k zapojení do soutěže básničkou s tématikou o tričku, čepici, botě, tašce… Budeme moc rádi, když děti k básničce připojí i vlastní obrázek, v knížce jej také otiskneme.

Věta: Co se děje za dvířky, symbolizuje cestu oděvů potom, co se odnesou do kontejneru, dále k dalšímu užitečnému využití. Tedy za dvířky kontejneru na textil.

Harmonogram druhého ročníku

 • Duben – listopad

Zasílání soutěžních příspěvků

 • Listopad

Výběr příspěvků naší porotou (Nadace Sova, TextilEco a.s. a kontaktní osoba paní Mgr. Eva Klevetová)

 • Leden

Vyhodnocení a předání cen vítězům

 • Únor - březen

Výroba knižní sbírky vybraných soutěžních básní

Ceny pro druhý ročník

1 X 3 000 Kč pro nejlepšího autora a zážitkový workshop s možností výroby hraček z textilu pro celou třídu

3 X 2 000 Kč pro další 4 nejlepší autory básniček

Knížka se soutěžními příspěvky zdarma pro autory všech zveřejněných soutěžních příspěvků v dané sbírce.

 

Všeobecná pravidla literární soutěže

Do soutěže se můžete přihlásit napsáním jména školy, jména žáka a kontaktu na pedagoga, který text i z hlediska jazyka českého text zkontroluje (doporučujeme, soutěžní příspěvky jsou pak zveřejněny v závěrečné knížce bez další korektury). Přihlásit se můžete do konce října 2019 na emailové adrese: klevetova.zs2@centrum.cz, Mgr. Eva Klevetová

Soutěžní příspěvky můžete posílat na adresu: TextilEco a.s., Dřevařská 1418/17, 680 01, Boskovice

Obálku označte prosím heslem: Literární soutěž.

Nebo v elektronické podobě na email: klevetova.zs2@centrum.cz, Mgr. Eva Klevetová

Pořadatelem soutěže je firma TextilEco a.s. z Boskovic ve spolupráci s Nadací SOVA.

Formát soutěžního příspěvku

 • text pouze jako poezie
 • v rozsahu maximálně na A4, s obrázkem i oboustranně
 • text může být psán rukou
 • k textu vítáme i ilustrace
 • pod textem čitelně jméno a věk žáka, škola

K soutěžnímu textu prosím pošlete

 • Celé jméno školy
 • Představení školy pro úvod do knížky
 • Jméno autora soutěžního příspěvku, věk a třída
 • Jméno pedagoga, na kterého se v případě výhry můžeme také obrátit

Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže podmínky upravit, doplnit nebo soutěž zrušit. Zavazuje se o těchto informacích všechny účastněné informovat písemně dopisem nebo elektronicky.

Odesláním soutěžního příspěvku souhlasíte se zveřejněním jména autora i školy na webu www.textil-eco.cz a v závěrečné tištěné sbírce. Kontakty (email školy a kontaktní osoba) budou v souladu s GDPR uchovány v databázi firmy TextilEco a.s. pro potřebu rozeslání informací o literární soutěži a novinkách z oblasti třídění, lze požádat o vymazání kontaktu na emailové adrese marketing@textileco.as.

Těšíme se na vaši účast :-)

Vaše Nadace SOVA

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.