#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Příspěvek pro Edukuj, z.s.

6.9.2021

Plzeň

Nadace SOVA poskytla dne 2. srpna 2021 finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč Edukuj, z.s. Příspěvek je určen na nákup resuscitační figuríny.
Edukuj je nevládní nezisková organizace, jejímž cílej je vzdělávat děti i dispělé, a to zejména v oblasti poskytování laické první pomoci. Více informací o činnosti zde.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.